Privacy verklaring

Privacy verklaring in verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • secretariaat: Mevr. A.van Schayk, Saxofoonstraat 32 Helmond, 0492-551769, www.denotenkrakershelmond.nl
 • voorzitter: Mevr. F. van Mierlo, Quinten Matsijsstr. 2, 5702 BT Helmond, 0492-534288
 • Informatie Boekingen: Mw. Paula Verhorevoort,  Overhorst 13 5707PP Helmond, 06-2054 6590
 • Het secretariaat van de amusementsvereniging “De Notenkrakers Helmond” onderhoudt de ledenadministratie.
 • Geslacht / voorletter / achternaam / adres / postcode / woonplaats / telefoon / geboortedatum /  stem zijn de persoonsgegevens welke zijn opgenomen in de ledenadministratie. Wij leggen geen gegevens vast van personen jonger dan 16 jaar. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
 • Geslacht / voorletter / achternaam / emailadres / organisatie / organisatie adres van contactpersonen voor boekingen worden verwerkt door onze boekingsverantwoordelijke.
 • Geslacht / voorletter / achternaam / adres / postcode / woonplaats / geboortedatum van leden worden eenmaal per jaar doorgegeven aan de gemeente Helmond t.b.v. de subsidieaanvraag.
 • Met overige derden worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.
 • De Notenkrakers Helmond gebruikt eerder genoemde persoonsgegevens voor intern gebruik, om leden en contactpersonen omtrent (boekingen van) optredens te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze optredens uit te kunnen voeren. Grondslag is uitvoering van de overeenkomst (zowel voor wat betreft de uitvoering van het lidmaatschap en als omtrent de boekingen van optredens bij organisaties).
 • De lidmaatschapsgegevens zijn opgeslagen op een beveiligde usb-stick. De secretaris draagt zorg voor de usb-stick. De voorzitter is in het bezit van een kopie.
 • Het koor maakt gebruik van Upc.mail, voor het verzenden en ontvangen van Contracten n.a.v. de optredens. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vereniging een account Heeft bij Upc/Ziggo. 
 • Voor digitaal versturen van berichten beschikt het secretariaat en de programmeur over de email-adressen van leden welke hiervoor toestemming hebben gegeven. 
 • Deze adressen worden niet bewaard op de usb-stick, maar staan in het adresboek van de secretaris en programmeur. De PC’s welke het secretariaat gebruikt zijn beveiligd door een wachtwoord en een virusscanner.
 • Bij het versturen van email berichten wordt gebruik gemaakt van de BCC adres-regel.
 • Onder de knop Impressies kunnen website bezoekers foto’s en filmpjes van verschillende kooractiviteiten zien. De leden hebben hiervoor toestemming verleend middels het lidmaatschapsreglement.
 • De website is beveiligd met een wachtwoord en een beveiligingscertificaat. Derden kunnen geen gegevens invoeren en/of wijzigingen aanbrengen. Wij plaatsen geen cookies. Wij maken tevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Notenkrakers Helmond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paulaverhorevoort@upcmail.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • De Notenkrakers Helmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via paulaverhorevoort@upcmail.nl.